Me Palvelemme

Tunnusluseemme on: Me Palvelemme  – We Serve. Suomalaisen lionstuujuukaoiminnan toiminta-ajatus on että teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden,
perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi.
Lionsklubin tärkein palvelun kohde on oma lähialue ja asuinympäristö. Kohteina ovat mm. koulut ja päiväkodit, vanhainkodit ja palvelutalot, vammaiset ja näkövammaiset sekä lasten liikuntaharrastukset.
Lionsjärjestö ei korvaa yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät julkisin varoin hoitamatta. Tämä apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää.
Palvelemisen lisäksi autamme taloudellisesti. Klubi kerää varat avustuskohteisiinsa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Paikallisen auttamisen ohella osallistumme myös kansallisiin ja kansainvälisiin katastrofikeräyksiin.

 Klubin perustiedot

* Perustettu 21.05.1958
* Charter Night 05.10.1958
* Klubin kummiklubi on LC Joensuu
* Oman lipun klubi sai vuonna 1983.
* Klubissa on 19 jäsentä 1.5.2021
* Klubi-ilta vietetään kuukauden 2. -tiistai klo 18.00 Ellinkulmassa tai muussa erikseen ilmoitetussa paikassa
* Hallituksen kokous on kuukauden 2. -tiistaitai klo 18.00 Ellinkulmassa  tai muussa erikseen ilmoitetussa paikassa