LC-Juuan toimintasuunnitelma 2020-2021

Järjestön toiminta-ajatuksen mukaisesti: ”Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja apua tarvitsevien tukemiseksi. ”

Kokoukset
Kuukausikokoukset, klubi-illat, pidetään kuukauden (ei kesä- eikä heinäkuun) toinen tiistai klo 18, kokouspaikkana Kohtaamispaikka Ellinkulma tai muu erikseen kokouskutsussa mainittu paikka. Hallitus ottaa asioiden valmistelussa käyttöön sähköpostin ja kokoontuu pääsääntöisesti samana iltana kuin klubikokous klo 18.
Muista kokouksista tiedotetaan erikseen.
Hallituksen kokouksista ja klubin vaali- ja vuosikokouksista laaditaan pöytäkirjat. Klubi-illat pidetään vapaa-muotoisina ja niistä tehdään muistiot. Kokousten lisäksi järjestetään yhteisiä tapahtumia, joissa myös puolisot ovat mukana. Klubi-iltoja pyritään järjestämään myös muualla kuin Ellin kulmassa ja lisäksi pyritään järjestämään vaihtelua klubi-iltoihin kutsumalla ulkopuolisia vieraita, kuten asiantuntijavieraat ja muiden klubien leijonat. Lisäksi pyritään joka kokoukseen saada lyhyt esitelmä piristämään klubi-iltaa. Jos ei itse halua pitää esitelmää, voi ulkoistaa ja tuoda ulkopuolisen pitämään esitelmän.

Tiedottaminen
Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla/ tekstiviesteillä. Kokousten pöytäkirjat jaetaan jäsenille sähköpostin välityksellä. Ulkoisesta tiedottamisesta vastaa tiedotussihteeri.

Jäsenten koulutus- ja virkistystoiminta
Lions järjestön periaatteiden mukaisesti: ”Toiminta tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden toimia sosiaalisessa yhteisössä, mahdollisuuden kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamistaitoja sekä solmia kontakteja kotimaassa ja ulkomailla”.
Jäsenten vireyttä lisäämme omin varoin järjestetyillä tapahtumilla, joihin myös puolisot ovat lämpimästi tervetulleita. Järjestetään pikkujoulu, hirvipeijaiset sekä erilaisia retkiä.
Piirin tarjoamaa koulutusta hyödynnetään klubin toiminnan kehittämiseksi mahdollisuuksien mukaan.

Aktiviteetit
• Palvelukartta vastuuhenkilö: Pentti Kähkölä
• Hirvi vastuuhenkilö: Juha Hiltunen
• Ellintaitomessut vastuuhenkilö: Pirjo Halonen
• Saatto-apupalvelu yhteyshenkilö: sihteeri Seppo Kettunen
• Joulukortit, adressit -aktiviteetti vastuuhenkilö: Lea Saarimaa
• Nuorisovaihto-aktiviteetti vastuuhenkilö: Joona Leinonen
• puolisotoiminnan vastuuhenkilö: Valitsevat itse joukostaan.

Järjestämme yhden nuoren noin kahden kuukauden opiskelijavaihdon Yhdysvaltoihin ja tuemme vaihtoa myös taloudellisesti. Nuorisovaihto on kaksisuuntaista, Suomesta lähtee ja Suomeen tulee nuoria. Klubimme järjestää myös ulkomailta tuleville nuorille isäntäperheitä.

TOIMINTAKALENTERI 2020–2021
Kauden teema: Nuorisotoiminta ja laatu

Syyskuu
• Hallituksen kokous: toimintakertomus ja tilit kaudelta 19–20 hyväksytään, tilit toiminnan tarkastajalle, toimikuntien täydentäminen
• Klubi-ilta
• Suunnitellaan kauden tapahtumien yms. järjestäminen
• Lohkokokous

Lokakuu
• Hallituksen kokous
• Syyskokous: toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, vastuuvapauden myöntäminen, liittymis- ja jäsenmaksujen määrääminen, hallinnollisen talousarvion vahvistaminen, muut asiat
• Aktiviteetti: Taitomessujen suunnittelu

Marraskuu
• Hallituksen kokous
• Klubi-ilta, asiantuntija vierailu.
• Aktiviteetti: Hirvi- aktiviteetti, Ellin Taitomessut
• Palvelukartta- aktiviteetti käynnistyy

Joulukuu
• Hallituksen kokous
• Klubi-ilta/ pikkujoulu tai teatteriretki
• Aktiviteetit: Hirvenlihan huutokauppa.

Tammikuu
• Hallituksen kokous
• Klubi-ilta/hirvipeijaiset, piirikuvernöörin vierailu
• Aktiviteetti: Nuorisovaihto-opiskelijan valinta käynnistyy
• Ilmoitukset ja juttumateriaali Vilkku- lehteen

Helmikuu
• Hallituksen kokous
• Klubi-ilta
• Aktiviteetti: Palvelukartta

Maaliskuu
• Hallituksen kokous
• Klubi-ilta: seuraavan kauden toimihenkilöt
• Lohkokokous
• Aktiviteetti: Puolisotoiminnan Mualismourut?

Huhtikuu
• Hallituksen kokous
• Vaalikokous: toimihenkilöt kaudelle 21–22, toiminnan tarkastajat, toimintasuunnitelman luonnos kaudelle 21–22, muut asiat
• Piirikokous
• Aktiviteetti: Kevätretken suunnittelu käynnistyy

Toukokuu
• Hallituksen kokous
• Kauden päättäjäiset/kevätretki
• Aktiviteetti: Stipendit

Kesäkuu
• Hallituksen vaihtokokous

HALLITUS 2020–2021

Presidentti Arja Nevalainen
I Varapresidentti Lea Saarimaa
Past presidentti Joona Leinonen
Hallituksenjäsen  Esko Nykänen
Sihteeri/rahastonhoitaja Seppo Kettunen

Klubin laatualoite

 Toimintaprosessi

  1. Muutoksen tarpeen tunnistaminen
    Toiminnassamme kehitettävien alueiden tunnistaminen. Harkittujen toimenpiteiden toteuttaminen tavoitteiden saavuttamiseksi.
  1. Muutoksen tarpeen arviointi
  • Julkisen mielipiteen muokkaaminen ja näkyvyyden parantaminen
  • Jäsenyyden arvon parantaminen ja uusien toimintatapojen löytyminen
  • Palvelun vaikuttavuuden laajentaminen
  1. Tavoite: Jäsenmäärän lisääntyminen 25% viiden vuoden aikana. Jäsenistön keski-iän Näkyvyyden lisääminen mediassa: some, lehdet ja julkaisut, erilaiset tapahtumat, nuorisotoiminta
  2. Suunnitelma: Jokainen jäsen sitoutuu hankkimaan lisää jäseniä. Nuorille järjestetään erilaista harrastustoimintaa kuten luontopäivät.
  3. Toteutus ja arviointi: Uusien jäsenten hankkimiseksi otetaan asia puheeksi jokaisessa kokoontumisessamme. Suunnitellaan yhdessä keinoja, joilla saataisiin toimintamme kiinnostavammaksi ihmisten silmissä. Mietitään, millainen muutos toiminnassamme on tehtävä valovoimaisuuden lisäämiseksi.

Toiminnan vaikuttavuutta mitataan jokaisen järjestetyn aktiviteetin tai toiminnan jälkeen. Kirjataan ylös mikä onnistui ja missä olisi parantamisen varaa. Tavoitteisiin pääsemistä mitataan vuosittain.